Kancelaria Adwokacka Motacki Serowiec Urbanowicz

Wszystko czego potrzebujesz dla właściwej ochrony prawnej Twoich spraw.

O Nas

Kancelaria Adwokacka świadczy kompleksową obsługę prawną osób prywatnych oraz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Nasz zespół cechuje profesjonalizm, pełne zaangażowanie oraz stałe podwyższanie kompetencji, co w połączeniu z zachowaniem zasad etyki zawodu gwarantuje najwyższą jakość świadczonych usług.

Nasza Misja

W relacjach z Klientem dążymy do pełnego zrozumienia jego sytuacji i podejmujemy działania, które prowadzą do realizacji jego interesów. Nasza działalność zmierza do wskazania Klientom najbardziej optymalnego rozwiązania uwzględniając zarówno prawne jak i biznesowe aspekty problemu.

Nasza Praca

Oferta Kancelarii jest zawsze dostosowana do indywidualnych potrzeb poszczególnych Klientów. Nasz zespół świadczy usługi na etapie postępowania przedsądowego, sądowego oraz egzekucyjnego.

Dziedziny działalności Kancelarii Adwokackiej

Kancelaria świadczy pomoc prawną między innymi w następujących dziedzinach prawa:

Prawo karne

w szczególności: porady prawne w zakresie prawa karnego; obrona w sprawach karnych przed organami ścigania i sądami; sporządzanie zażaleń, apelacji, kasacji; reprezentowanie osób pokrzywdzonych przestępstwem w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego, oskarżyciela prywatnego oraz powoda cywilnego w postępowaniu karnym; sprawy o odszkodowanie za niesłuszne zatrzymanie, tymczasowe aresztowanie albo skazanie; sprawy o wydanie wyroku łącznego; sprawy o ułaskawienie.

Nieruchomości

w szczególności: stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości; ustanowienie i zniesienie służebności; sprawy o eksmisję; roszczenia związane z najmem i dzierżawą.

Prawo cywilne

w szczególności: sporządzanie pozwów, wniosków, zażaleń, skarg i apelacji; sprawy o zapłatę; sporządzanie opinii prawnej; sprawy o odszkodowania; sprawy o ochronę dóbr osobistych; negocjowanie, sporządzanie i zabezpieczanie umów; polubowna i sądowa windykacja należności; reprezentowanie Klientów przed sądami wszystkich instancji; reprezentowanie Klientów przed organami egzekucyjnymi; sprawy konsumenckie; sprawy z zakresu prawa lokalowego.

Prawo wykroczeń

w szczególności: obrona w sprawach o wykroczenia; reprezentowanie osób pokrzywdzonych przestępstwem w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego.

Prawo karne skarbowe

w szczególności obrona w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe.

Prawo spadkowe

w szczególności: sprawy o dział spadku; sprawy o zachowek; sprawy o zabezpieczenie spadku i spis inwentarza; sprawy związane z badaniem ważności testamentu.

Prawo karne wykonawcze

w szczególności: obrona w postępowaniach wykonawczych; sprawy o dozór elektroniczny; sprawy o zarządzenie wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności; sprawy o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania kary pozbawienie wolności; sprawy o odroczenie kary pozbawienia wolności; sprawy o przerwę w odbywaniu kary pozbawienia wolności; sprawy o orzeczenie kary zastępczej; sprawy o zatarcie skazania.

Prawo administracyjne

w szczególności: sporządzanie odwołań i skarg; reprezentowanie w postępowaniu przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi.

Prawo ubezpieczeniowe

w szczególności: reprezentowanie Klientów w sporach z ubezpieczycielami; dochodzenie świadczeń oraz odszkodowań, w tym komunikacyjnych oraz za błędy w sztuce lekarskiej.

Prawo pracy

w szczególności: sprawy o ustalenie stosunku pracy; sprawy z zakresu roszczeń pracowniczych wobec pracodawcy ze stosunku pracy; reprezentowanie pracodawcy; sporządzanie projektów umów o pracę.

Prawo rodzinne

w szczególności: sprawy o rozwód i separację; sprawy o alimenty; sprawy o podział majątku; sprawy o zniesienie wspólności majątkowej; sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej oraz o ustalenie kontaktów z dzieckiem; sprawy o ustalenie albo zaprzeczenie ojcostwa i macierzyństwa.

Usługi Kancelarii Adwokackiej

Kancelaria ma szerokie spektrum działalności. Świadczymy usługi Klientowi Indywidualnemu oraz Klientowi Biznesowemu.


Klienci biznesowi

Nasze usługi są skierowane do przedsiębiorców ze wszystkich branż i sektorów gospodarki oraz podmiotów administracji publicznej.
Szczegółowy zakres i miejsce obsługi uzależnione są od preferencji i potrzeb Klienta.
Zapewniamy kompleksową obsługę klientów biznesowych w każdym obszarze ich działalności oraz prowadzenie wszelkich postępowań przed organami administracyjnymi lub sądami.
Kancelaria zajmuje się w szczególności: sprawami gospodarczymi, prawem spółek oraz windykacją należności.

Działalność pro bono

Nasza kancelaria podejmuje się działań o charakterze pro bono obejmującą nieodpłatną pomoc prawną zarówno w sytuacjach budzących moralny sprzeciw, jak i niesienie pomocy dla organizacji pożytku publicznego.
W celu umówienia terminu spotkania prosimy o kontakt z Kancelarią.

Klienci indywidualni

Kancelaria jest ukierunkowana również na indywidualnego Klienta. Każda sprawa Klienta jest dla Nas równie ważna.

Wynagrodzenie

Koszty profesjonalnego prawnika są w naszej Kancelarii dokładnie określone. Uczciwość jest jedną z zasad, która nakazuje Nam poinformować Klienta o wszystkich kosztach sprawy. Wysokość wynagrodzenia Adwokata jest uzależniona od charakteru sprawy, jej złożoności, przewidywanej ilości pracy, kosztów pośrednich. Klient w trakcie pierwszej rozmowy zostaje poinformowany o jego wysokości. Doskonale rozumiemy jak ważna jest dla klienta optymalizacja kosztów działań prawnych, dlatego też proponując właściwe rozwiązanie ze szczególną uwagą analizujemy wszelkie kwestie ekonomiczne zleconej sprawy. Porady prawne, które będą miały swój dalszy bieg w sądzie albo pomiędzy stronami, są wliczone w koszty obsługi prawnej. Forma płatności jest ustalana z Klientem indywidualnie.

Adwokaci

W skład Kancelarii wchodzą profesjonalni Adwokaci:

Elwira Serowiec

Adwokat

tel. +48 513 093 600
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
konto: Idea Bank S.A.
PL 91 1950 0001 2006 0594 4846 0002

Tomasz Motacki

Adwokat

tel. +48 793 022 792
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Anna Urbanowicz

Adwokat

tel. +48 606 709 759
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
konto: Idea Bank S.A.
PL 74 1950 0001 2006 0629 6311 0002

Dane Kontaktowe

Kancelarie Adwokackie
Motacki Serowiec Urbanowicz

ul. Mrongowiusza 6 lok. 7

10-537 Olsztyn

fax: +48 89 519 03 74

Adwokat Elwira Serowiec
tel. +48 513 093 600

Adwokat Anna Urbanowicz
tel. +48 606 709 759

Adwokat Tomasz Motacki
tel. +48 793 022 792